2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
martina zf
kvalifikacia

Od 1991 do 1996 som študovala 2 -odborové štúdium-Učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ a učiteľstvo špeciálnych škôl:pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených.
Prečo vlastne píšem?
Po skončení štúdia v roku 1997 som nastúpila na Špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím, kde som pracovala ako učiteľka pre roč.1.-4 ., neskôr 5.- 9.a kde som bola vedená ako kvalifikovaná .
Od 2.9.2011 pracujem v novootvorenej Praktickej škole, ktorá je zložkou Špeciálnej špeciálnej základnej školy. V triede mám deti s viacnásobným postihnutím a žiačku s DMO- quadruparéza. V tejto škole pôsobím do dnes.
Doteraz som nemala problém s kvalifikovanosťou.
V súčasnosti mi bolo oznámené (po skoro 20 rokoch praxe), že nespĺňam kvalifikačne predpoklady s mojim ukončeným študijným odborom na prácu učiteľky v Praktickej škole a ani na prácu učiteľky na Špeciálnej základnej škole.
Chcela by som sa opýtať a zistiť pre akú prácu učiteľky ,a na ktorej škole som vlastne kvalifikovaná učiť.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Prikláňam sa k názoru, že nie ste kvalifikovaná na výchovno-vzdelávaciu činnosť v špeciálnej škole pre mentálne postihnuté deti. Ste kvalifikovaná pre školy pre žiakov telesne postihnutách, chorých a zdravotne oslabených.