4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Lucia Šurinová
Kvalifikácia

Dobrý deň,
informovala by som sa, či som kvalifikovaná učiť v ŠMŠ, pokiaľ mám nasledovné vzdelanie:

Diplom II. VŠ odbor Špeciálna pedagogika.
Vysvedčenie učiteľstvo dejepisu.
Maturitu z predškolskej pedagogiky.

Dopočula som sa, že by som nemala byť kvalifikovaná do ŠMŠ(?).

Pritom vo vyhláške č. 437/2009 Z. z. sa v Časť II Učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením:
Kvalifikačné predpoklady:
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-
10. v štúdijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých alebo špeciálna pedagogika.

Dovolila by som Vás upozorniť na výklad pojmov, v tomto prípade spojka "alebo" podľa môjho právneho zástupcu znamená, že môj diplom úplne napĺňa kvalifikačné predpoklady na danú činnosť v zmysle zákona a jeho vykonávajúcej vyhlášky.

Informovať sa teda chcem, v akej platovej triede by som sa mala podľa Vás nachádzať a na akú činnosť som kvalifikovaná.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Kvalifikačný predpoklad, ktorý ste citovali z vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.
"10. v štúdijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých alebo špeciálna pedagogika." znamená, že musíte mať absolvované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v štúdijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých alebo predškolská pedagogika a špeciálna pedagogika. Aby ste boli kvalifikovaná na úrovni vysokoškolksého vzdelania druhého stupňa v predškolskom zariadení, musíte absolvovať odbor predškolská pedagogika. V podstate ani na úrovni úplného stredného odborného vzdelania nie ste kvalifikovaná ako učiteľka špeciálnej materskej školy. Neuvádzate odkedy a kde pracujete, neviem posúdiť, či Vám plynie lehota na absolvovanie špeciálnopedagogickej spôsobilosti ku stredoškolskému vzdelaniu a neviem posúdiť zaradenie do platovej triedy.

Lucia Šurinová
Ďakujem za odpoveď :-)

Ďakujem za odpoveď :-)

Lucia Šurinová
Ďakujem za odpoveď :-)

Ďakujem za odpoveď :-)