2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
peter
kvalifikácia

Som majstrom odbornej výchovy, mám špecializačné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky na metodickom centre.

V práci nám povedali, že toto štúdium nám bude platiť len do 31.12.2010, chcem sa spýtať ako to je, pretože v Z.z je my to nejasné. Ďakujem

raabe
odpoveď

Je pravda, že vo Vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z. bolo pre majstrov odbornej výchovy v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením ako úplné stredné odborné vzdelanie pod bodom 2. uvedené:

„Do 31. augusta 2010 aj úplné stredné vzdelania a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore, alebo stredné vzdelanie príslušného alebo príbuzného smeru a špecializačné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky absolvované v metodicko-pedagogickom centre“.

Takéto znenie sa dalo vykladať aj spôsobom, že platí iba do 31. augusta 2010.
Vyhláška bola novelizovaná Vyhláškou MŠ SR č. 170/2010, ktorou sa pôvodné znenie bodu 2. zmenilo s účinnosťou od 1. mája 2010 nasledovne:

„úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a špecializačné kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky absolvované v metodicko-pedagogickom centre do 31. augusta 2010....“

Z uvedeného vyplýva, že uvedený termín označuje, do kedy bolo potrebné špecializačné kvalifikačné štúdium ukončiť, nie do kedy toto vzdelanie platí.

Odpovedala: Eva Holíková, vedúca Osobného úradu, Krajský školský úrad v Bratislave