2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
mišmaš
Kvalifikacia

Dobrý deň,

obraciam sa na Vás s prosbou o posúdenie mojej kvalifikácie resp. odbornej spôsobilosti pôsobiť ako učiteľ v špeciálnej materskej škole. Mám ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou (nepedagogický smer ). Neskôr som ukončila magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte KU Ružomberok odbor : učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ s rozšírením o špeciálnu pedagogiku. Toho času štvrtý rok pracujem ako samostatný pedagogický zamestnanec v ŠMŠ, nakoľko mám ukončené aj adaptačné vzdelávanie. Orientujem sa zákonom č.437/2009 Z.z., konkrétne znením Časť II. Učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením bod 3. v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. -4. ročník základnej školy rozšírenom o štúdium špeciálnej pedagogiky. Zaujíma ma, či novým školským zákonom si budem musieť doplniť vzdelanie v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Máte na mysli zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch ? Ten v § 87 ods. 11 uvádza, že pedagogický zamestnanec sa od 1. septembra 2019 zaradí do kariérového stupňa, v ktorom bol zaradený podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019. Od 1. 9. 2019 sa žiadne vzdelanie neprehodnocuje. Ste kvalifikovaná učiteľka špeciálnej materskej školy a takou budete aj naďalej.