14 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Zuzana 34
Kvalifikácia

Dobrý deň p. Pavlíková,
1. pracujem ako vychovávateľka v ZŠ. Strednú školu mám nepedagogického zamerania a VŠ - PhDr. Sociálna práca. Mám ukončené adaptačné vzdelávanie. Som zaradená v 6. platovej triede, je to správne zaradenie?
Viete mi ešte prosím Vás povedať počet detí na 1 vychovávateľa v školskom klube?

2.Moja druhá otázka smeruje ku kvalifikácii. Viete mi poradiť aké štúdium by som mala absolvovať na vychovávateľstvo? Stačí mi pomaturitné 2-ročné štúdium vychovávateľstvo a učiteľstvo pre mš, aby som postúpila v platovej triede a bola kvalifikovaná vychovávateľka? do akej platovej triedy by som bola potom zaradená?a zaradená budem do vyššej platovej triedy už počas štúdia alebo až po ukončení štúdia?

Ďakujem Pekne za odpoveď

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Ak pracujete ako nekvalifikovaná vychovávateľka s vysokoškolským vzdelaním, ktoré je iné ako požadované, ste správne zaradená v 6. platovej triede. Po absolvovaní pomaturitného štúdia so zameraním na vychovávateľstvo, budete kvalifikovaná vychovávateľka, ale zaradená budete v 6. platovej triede, Ak chcete postúpiť so vyššej platovej triedy, musíte absolvovať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného zamerania. Až po jeho ukončení Vás preradia do vyššej platovej triedy.

Zuzana 34
Kvalifikácia

Ďakujem za odpoveď

Myslím, že teraz je dohromady bc+mgr externe 7 rokov na vychovávateľa aj na učiteľku 1-4 na ZŠ. Existuje kratšia forma štúdia? napr. DPŠ a následne na to rozširujúce primárne vzdelávanie? A bola by som po ukončení kvalifikovaná učiť na 1. stupni ZŠ a zároveň aj kvalifikovaná na vychovávateľku? Pretože pravdu povediac 7 rokov štúdia sa mi zdá veľmi dlho...

Premýšľam aj nad učiteľstvom 1-4 na ZŠ...Viete mi poradiť, ktorým smerom ísť, aby som získala kvalifikáciu ako učiteľka 1-4 na ZŠ?

Ďakujem Pekne za Váš čas

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Áno, dá sa to študovať aj tak ako uvádzate. Budete kvalifikovaná učiteľka na prvom stupni základnej školy aj ako vychovávateľka.

Zuzana 34
Kvalifikácia

1, P. Pavlíková, existuje ešte iný spôsob kvalifikácie na učiteľku 1 st. ZŠ ako je vyššie spomínaná?

2, Viete mi prosím Vás ešte povedať, ktoré predmety by som mohla učiť absolvovaním vyššie spomínanej formy štúdia na 1 st. ZŠ? Môžem byť aj triednou učiteľkou? a do akej platovej triedy by som bola potom zaradená?

Ďakujem za Váš čas

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Ak získate vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa zamerané na prvý stupeň základnej školy, budete kvalifikovaná na všetky predmety na prvom stupni základnej školy a budete zaradená do kariérového stupňa samostatná učiteľka a do 7. platovej triedy. Činnosť triednej učiteľky vykonávať môžete, ak Vás touto špecializovanou činnosťou riaditeľ školy poverí. Na ostatné Vám neviem odpovedať, pretože nepracujem na študijnom oddelení žiadnej fakulty.

Zuzana 34
Kvalifikácia

Dobrý večer p. Pavlíková,
chcem Vás ešte poprosiť o radu. Viete mi povedať - poradiť, kde sa dá urobiť po absolvovaní DPŠ, rozširujúce štúdium pre 1-4 ZŠ na kvalifikáciu učiteľky ZŠ? V Trnave ani v Nitre na pedagogickej fakulte toto štúdium nemajú.

Ďakujem pekne za radu.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Ak v Trnave a v Nitre vzdelanie neposkytujú, musíte zisťovať aj na iných fakultách.

Zuzana 34
Kvalifikácia

Dobrý deň p. Pavlíková,
mala by som jednu otázku ohľadom rozširujúceho štúdia na 1-4 ZŠ.
Plánujem si toto štúdium urobiť následne po absolvovaní DPŠ a po ukončení rozširujúceho štúdia učiť na 1-4 ZŠ.
Prosím Vás o radu, je rozširujúce štúdium na 1-4 ZŠ plnohodnotné? Myslím teraz či nie je dehonestované zo strany riaditeľov ZŠ? Nie sú v praxi uprednostňovaní učitelia vyštudovaní v programe predškolská a elementárna pedagogika a na to nadväzujúca primárna pedagogika? Nemáte s týmto skúsenosť alebo recenzie?
Je kombinácia štúdia DPŠ a rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky plne uznávaná v praxi?

Ďakujem pekne za odpoveď

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Kvalifikačné predpoklady pre výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľov na prvom stupni základnej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. v prvom diele v druhej časti. Ak je tam uvedená Vaša kombinácia vzdelaní, tak ju musí riaditeľ uznať. Či Vás príjme do pracovného pomeru nezávisí od skúseností iných na školskom portáli a ani nie je viazaný žiadnym názorom. Dvojročné rozširujúce štúdium určite obsahovo nenahradí päťročné štúdium primárnej pedagogiky.

Romanka
Kvalifikacia

Dobrý večer. Chcela by som sa spýtať, mám ukončené štúdium na SPU v Nitre s titulom inžinierka fytotechniky + pedagogicke minimum, môžem učiť na základnej škole ako kvalifikovaný učiteľ a aké predmety.Ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie v základných školách sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1, diel II. časť a III. časť a tiež v 3 diele, II. časť a IV. časť.

Ján59
Kvalifikacia pre gymnazia

Dobry den, mam takyto dotaz:
vystudoval som elektrotechniku na elektrotechnickej fakulte a zaroven fyziku na prirodovedeckej fakulte. Mam doplnujuce pedagogicke studium pre vyucbu predmetov technickych.

Teraz ucim elektrotechniku na vysokej skole a chcel by som aj fyziku na gymnaziu. Moje DPS pre vyucbu technickych predmetov ale nie je udajne dostacujuce pre vyucbu fyziky na gymnaziu. Ako mam teda postupovat? - mam absolvovat este ine DPS pre prirodovedne odbory (alebo ake zameranie?) alebo ako ziskat kvalifikaciu pre vyucbu fyziky na gymnaziu?

Zatial mi nikto nevedel tento dotaz zodpovedat, budem rad za kazdu informaciu.

Maria Pavlikova
Kvalifikacia pre gymnazia

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie jednotlivých predmetov na jednotlivých stredných školách sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č,. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel IV. časť, konkrétne bod 10, v ktorom je súčasne uvedené, že sa vyžaduje ďalšie kvalifikačné vzdelávanie, a to doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti na vyučovanie predmetu fyzika. Informujte sa na vysokej škole, či, vzhľadom k tomu, že DPŠ na vyučovanie technických predmetov ste absolvovali, by Vám umožnili absolvovať iba didaktiku vyučovania fyziky.