1 príspevok / 0 nový
Anna.j
Kvalifikácia

Dobrý deň, rada by som sa informovala o "následkoch" nového zákona, pretože mi nie je celkom jasné, čo z neho pre mňa vyplýva. Tento rok končím doktorandské štúdium v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr. Bc štúdium mám ukončené učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra a psychológia, magisterský stupeň neučiteľský slovenský jazyk a literatúra, teda bez štátnice z didaktiky. Mojím zámerom bolo zamestnať sa ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry za zš/sš a popritom si dorobiť DPŠ, ktoré trvá dva roky. Kým nebudem mať DPŠ ukončené, mala by som pracovať stále za najnižší plat, keďže stále budem nekvalifikovaná. Po ukončení DPŠ (potrebujem na jeho ukončenie/obhajoby súhlas riaditeľa?) by som si chcela rozšíriť aprobáciu o ďalší vyučovací predmet, to mi ale vraj musí povoliť riaditeľ školy. Čiže ak bude riaditeľ proti ďalšiemu vzdelávaniu (zbieraniu kreditov), nepohnem sa so základného platu napriek najvyššiemu možnému vzdelaniu, ktoré titulom PhD. dosiahnem? Ak nie som kvalifikovaná učiteľka, nemôžem byť zaradená ani do adaptačného vzdelávania počas prvého roku praxe?
A ešte jedna otázka, dĺžka materskej sa už nezapočítava do dĺžky praxe učiteľa? Ak teda povedzme po roku odídem na materskú, predĺži sa mi čakanie na zvýšenie platu o dĺžku materskej? Vopred veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď.