2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marta Liptáková 2
Kvalifikácia

Dobrý deň,
Mám ukončené magisterské štúdium v odbore sociálna práca na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte.
Minulý rok som absolvovala doplnkové pedagogické štúdium- základný modul.
Teraz pokračujem v štúdiu doplnkového pedagogického štúdia - rozširujúci modul - kategória učiteľ. V máji 2022 ukončím toto štúdium.
V súčasnej dobe pracujem ako pedagogický asistent v materskej škole.
Chcem sa opýtať, či po ukončení rozširujúceho modulu v kategórii učiteľ budem mať dostatočnú kvalifikáciu na prácu pedagogický asistent alebo musím mať ukončený rozširujúci modul v kategórii pedagogický asistent?

Ďakujem a prajem pekný deň.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Po ukončení doplnkového pedagogického štúdia pre kategóriu učiteľ, musíte absolvovať rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent. Vyplýva to z vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., prílohe č. 6, oddiel A bod 5 písm. d).