4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Katka1
Kvalifikácia angličtina

Dobrý deň , chcem sa len opýtať, či si môžem urobiť 1. atestáciu z ANJ, keď mám ukončene VŠ 2. stupňa -TUKE, cestovný ruch a absolvovanú všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z ANJ r. 2003 a podľa vyhlášky by som mala byť kvalifikovaná, ale MPC ma odmietlo, vraj mi chýba pedagogická sposobiloť. Mám nárok na absolvovanie atestácie?Učím na SOŠ:.Ďakujem pekne.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia angličtina

Na Vašu otázku týkajúcu sa kvalifikácie na vyučovanie anglického jazyky som Vám odpovedala. Či môžete urobiť 1. atestáciu nezáleží od mojej odpvedi, ale od podmienok, ktoré si stanovilo MPC, do kompetencii ktorého nie som oprávnená zasahovaať.

Katka1
uznanie kvalifikácie

Dobrý den, opäť sa ozývam, nakoľko sa mi ozvalo MPC a odmietli možnosť vykonania atestácie s tým, že nie som kvalifikovaná, lebo štátnicu som urobila skôr ako VŠ... ale vo Vyhláške sa nehovorí o poradí absolvovania jednotlivých inštitúcií....,takže prosím o radu, či teda na tom poradí záleží a ešte raz, či som kvalifikovaná na výučbu. Dakujem veľmi pekne.

Maria Pavlikova
Uznanie kvalifikácie

V predchádzajúcej otázke ste písali, že MPC Vás nechce prijať na vykonanie atestácie, pretože nemáte pedagogickú spôsobilosť. Pedagogická spôsobilosť na vyučovanie cudzieho jazyka sa nevyžaduje pri vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa neučiteľského zamerania za podmienky vykonania štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole. Kvalifikovaná ste, ale ak MPC vyžaduje aj DPŠ, to ja ovplyvniť neviem. V ďalšej otázke píšete, že Vás nechcú prijať, pretože ste najskôr vykonali jazykovú skúšku a až následne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Táto skutočnosť by nemala mať vplyv na posúdenie Vašej kvalifikovanosti, zákon a ani vyhláška nestanovuje poradie získavania toho-ktorého vzdelania. Obráťte sa MŠVVaŠ SR, aby Vám dali stanovisko, ktoré by MPC malo akceptovať.