12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Kukucova
kvalifikácia asistenta

Dobrý deň, prosím ak má učiteľka vyštudované Učiteľstvo výtvarného umenia a psychológie (Mgr.), ako asistentka je kvalifikovaná? V kvalifikačných predpokladoch sa síce píše psychológia, ale nie je tam v kombinácií s výt. umením. Má ukončené aj adaptačné. Ak je kvalifikovaná, tak je zaradená do ktorej platovej triedy.
Ďakujem

Maria Pavlikova
kvalifikácia asistenta

Dobrý deň,
pri posudzovaní plnenia kvalifikačných predpokladov pedagogického asistenta nesledujeme kombináciu aprobačných predmetov, ale skutočnosť, či jeho vzdelanie je pedagogické. Váš pedagogický asistent je kvalifikovaný a zaradíte ho do 6. platovej triedy.

kacka6
Zaradenie PA

Dobrý deň,
Zamestnanec má ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa na TUKE Strojnícka fakulta a má ukončené doplňujúce pedagogické štúdium na TUKE na katedre inžinierskej pedagogiky. Je pedagogický asistent s týmto vzdelaním zaradený správne do 6. platovej triedy alebo má byť v 5.tej. Adaptačné má ukončené. Ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie PA

Dobrý deň,
Váš pedagogický asistent potrebuje doplňujúce pedagogické štúdium pre pedagogických asistentov. Jeho zaradenie závisí od toho, či je to prvý pracovný pomer a či má podmienku podľa § 83 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. Prečo tieto podstatné informácie neuvádzate.

kacka6
Zaradenie PA

Ak PA nesplnil lehotu na získanie kvalifikačného predpokladu, nemôže vykonávať prácu pedagogického asistenta? Resp. ako mám chápať § 83 ods. 5:
(5) Pedagogický zamestnanec, ktorý nespĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti a nespĺňa lehotu podľa odsekov 1 až 3, sa nezaraďuje do kariérových stupňov.
Je teda nekvalifikovaný? A podľa toho bude zaradený do platovej triedy?

Katarína Bobocka
Pedagogicky asistent,asistent učiteľa

Dobrý večer, chcela by som Vás poprosiť o odpoveď, v rámci projektu POP 3 po prijatí PA od 1.9.2023 do 31.8.2024 ,či bude projekt len na rok,alebo ďalej predĺžený, tým aj zmluvy a nebude hroziť výpoveď PA ?
Ďakujem.

Veronika Smreková
Pedag.asistent

Dobrý deň, chcem sa opýtať mám vyštudovaný manažment 2.stupen. Teraz som sa prihlásila na DPŠ. Otazka znie, či môžem pracovať ako asistent učiteľa na základnej škole po ukončení DPŠ. Keďže mám malé deti viac by mi vyhovovalo pracovať zatiaľ iba ako asistent pedagóga. Ďakujem za odpoveď.

Lelina
Učiteľ 1.stupeň ZŠ , kvalifikácia

Dobrý deň, prosím o odpoveď. Mám ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa, učiteľ na druhom stupni ZŠ a tiež rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky,v odbore špeciálna pedagogika,špecializácia pedagogika mentálne postihnutých, ukončené v r. 2013.Moja otázka znie, či som podľa vyhlášky c.173/2023 kvalifikovaná ako učiteľ na 1.stupni ZŠ alebo si potrebujem ešte doplniť vzdelanie.Ďakujem za odpoveď.

Alena Schonvicka
Učiteľka v MŠ

Dobrý deň
poprosím o radu ohľadom preradenia PZ.
Chceli by sme kolegyňu, ktorá pôsobila v ŠKD preradiť do materskej školy. Kolegyňa pôsobila v ŠKD ako nekvalifikovaný PZ. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - Ing., ukončené DPŠ a v súčasnosti študuje na VŠ odbor predškolská pedagogika, kde má ukončený prvý ročník. (Bc. štúdium 4 roky)
Môžeme ju preradiť do MŠ aj keď nestihne ukončiť vzdelanie do dvoch rokov od preradenia, keďže to nie je jej prvý pracovný pomer?
ďakujem

Maria Pavlikova
Učiteľka v MŠ

Dobrý deň,
Vašu vychovávateľku môžete preradiť na miesto učiteľky materskej školy ak využijete § 83 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. Ak nestihne ukončiť vzdelanie do dvoch rokov od preradenia, tak po tomto termíne nebude samostatná učiteľka a preradíte ju do 6. platovej triedy a tam bude aj po ukončení bakalárskeho vzdelania ako samostatná učiteľka s Bc. vzdelaním.

kacka6
Zaradenie PA

Dobrý deň,
prosím o radu. Naša pedagogická asistentka má ukončenú SOŠ - učiteľstvo a vychovávateľstvo MŠ v roku 2014, a prvý stupeň pedagog. fakulty Prešovskej univerzity - predškolská a elementárna pedagogika, ukončenie v roku 2017. Adaptačné vzdelávanie má ukončené. Podľa prílohy č. 6 Vyhláška o kvalifikačných predpokladoch, môžem túto PA zaradiť do 6. plat. triedy, pričom ďalšie kvalifikačné vzdelávanie pre výkon práce PA nie je potrebné? Vďaka za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie PA

Dobrý deň,
ďalšie kvalifikačné vzdelávanie vyhláška nevyžaduje, Vaša pedagogická asistentka je kvalifikovaná a môžete ju zaradiť do 6. platovej triedy.