2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Petra5
Kvalifikácia AVA

Dobrý deň, mám Bc. Animácie voľnočasových aktivít. Chcem sa opýtať, aké vzdelanie je potrebné pre prácu učiteľky v materskej škole. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia AVA

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Vaše vzdelanie nie je plnením kvalifikačného predpokladu pre túto činnosť. Musíte mať vzdelanie pre učiteľky materských škôl alebo vzdelanie v odbore predškolská a elementárna pedagogika na úrovni bakalárskeho vzdelania, prípadne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa zamerané na predškolskú pedagogiku.