2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Alena Farkasova
Kvalifikácia MŠ

Dobrý deň, mám ukončenú VŠ všeobecnovzdelávacích predmetov:pedagogika estetika - ukončené v júny 2008. Potom rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky ukončené 2019. Mám SPgŠ učiteľstvo pre MŠ. Pracujem ako učiteľka v MŠ 4 roky v šiestej platovej triede. Chcem sa opýtať či musím absolvovať rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky, aby som bola v siedmej platovej triede, alebo by som tam mala byť podľa novej legislatívy zaradená aj teraz. Pozerala som do tabuľky o kvalifikačných predpokladoch, no vychádza mi to, že ak by som študovala VŠ v rokoch od 2009 do 2019, tak by to platilo. Neviem však či tomu správne rozumiem. Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Kvalifikácia MŠ

Dobrý deň,
je to tak ako píšete. Spĺňate kvalifikačný predpoklad pre učiteľku materskej školy podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť 3. bod za podmienky absolvovania rozširujúceho štúdia pre učiteľku materskej školy, aby ste mohli byť zaradená do 7. platovej triedy.