6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
kuracinova
Kvalifikácia na vyučovanie predmetu umenie a kultúra

1. Môžem učiteľa, ktorý má aprobáciu slovenský jazyk - dejepis a vzdelanie doplnené o kvalifikáciu na vyučovanie predmetu mediálna výchova považovať za kvalifikovaného na vyučovanie predmetu umenie a kultúra na gymnáziu?
2. Môžem absolventa odboru dejiny umenia + DPŠ považovať za kvalifikovaného vyučovať predmet umenie a kultúra na gymnáziu?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia na vyučovanie predmetu umenie a kultúra

Kvalifikačné predpoklady a kvalifikačné požiadavky na výchovno-vzdelávaciu činnosť na jednotlivých typoch a druhoch škôl sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1. Na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov v časti VII. písm. A bod 30, bod 28 a bod 4. Vzdelanie uvedené v bode 30 a 28 nie je uvedené vo Vašej otázke a vzdelanie uvedené v bode 4 by pripadalo do úvahy, ak vy ste uviedli štátnu záverečnú skúšku. Pani učiteľka uvedená v bode 1 nie je kvalifikovaná na vyučovanie predmetu umenie a kultúra a pani učiteľka v bode 2 by mohla byť kvalifikovaná na predmet umenie a kultúra, ak bola vykonaná štátna skúška z predmetu umenie a kultúra.

kuracinova
Ďakujem za odpoveď.

Ďakujem za odpoveď.

kuracinova
kvalifikovanosť na vyučovanie predmetu umenie a kultúra

Dobrý deň p. Pavlíková!
Ešte by som sa chcela spýtať, či je na vyučovanie predmetu umenie a kultúra kvalifikovaná absolventka Pedagog.fakulty Trnavskej univerzity, ktorá má ukončené magisterské štúdium v odbore Pedagogika výtvarného umenia?
Ďakujem

Maria Pavlikova
kvalifikovanosť na vyučovanie predmetu umenie a kultúra

V predchádzajúcej odpovedi som Vám uviedla všetky vzdelania, ktoré vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z. uvádza ako plnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie predmetu umenie a kultúra. Žiadne iné vzdelanie nie je plnením kvalifikačných predpokladov, t. j. ani pedagogika výtvarného umenia.

kuracinova
Ďakujem za odpoveď.

Ďakujem za odpoveď.