3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
JankaZus
Kvalifikácia NEJ/RUJ

Dobrý deň, som učiteľkou na ZŠ. Mám ukončenú špeciálnu pedagogiku, slovenský jazyk a literatúru a mám prvú a druhú atestáciu. Učím SJL-NEJ-RUJ. Mám nemeckú národnosť. Rada by som jazyky učila ako kvalifikovaná. Stačí mi, ak v jazykovej škole vykonám štátnu jazykovú skúšku alebo je potrebné rozširujúce štúdium? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia NEJ/RUJ

Jedným z predpokladov na výkon pracovnej činnosti podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. je ovládanie štátneho jazyka. V súlade s § 17 zákona č. 138/2019 Z. z. ak pedagogický zamestnanec získal vzdelanie v inom jazyku ako štátnom jazyku, preukáže ovládanie štátneho jazyka dokladom o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka. Toto sa preukazuje pred vznikom pracovného pomeru. Z otázky mi nie je zrejmé Vaše konkrétne vzdelanie, ani prečo sa informujete. Ak učíte, pravdepodobne viete čo Vám uznali. Národnosť nie je rozhodujúca.

JankaZus
Doplnenie

Učím sjl kvalifikovane, keďže ju mám ukončenú riadnym vysokoškolským štúdiom. Nemčinu a ruštinu učím ako nekvalifikovaná. Zaujíma ma, či k plnej kvalifikácii pre cudzie jazyky stačí skúška v štátnej jazykovej škole alebo si musím urobiť rozširujúce štúdium.