2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
danamach
Kvalifikácia riaditeľa ZUŠ

Dobrý deň, prosím o radu. Jedná sa o
učiteľku ZUŠ (tanečný odbor) - vzdelanie: bez VŠ, dvojročné akreditované štúdium pre pedagógov ZUŠ (bez titulu, zastrešovalo to súkromné konzervatórium), aktuálne si ešte dorába konzervatórium.
Postačuje táto kvalifikácia na absolvovanie funkčného vzdelávania, 1.atestáciu a vykonávanie funkcie riaditeľa ZUŠ?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia riaditeľa ZUŠ

Celkom som nepochopila Vašu otázku. Učiteľka bez maturity a absolutória, bez praxe, má byť riaditeľkou ? Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov základných umeleckých škôl sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, V. časť. Predpoklady pre radiacu činnosť sú uvedené v § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. O možnostiach absolvovania funkčného vzdelávania a vykonania atestácie sa informujte v organizácii, kde by tieto vzdelávania absolvovala.