2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
ena77
Kvalifikácia riaditeľky MŠ

Dobrý deň prajem.
Do výberového konania na miesto riaditeľky MŠ sa prihlásila uchádzačka, ktorá má viac ako 5 rokov pedagogickej praxe /zo ZŠ a MŠ/ a kvalifikáciu učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, teda spĺňa zákonom predpísané predpoklady. 18 mesiacov pedagogickej praxe má z rokov 2007-2008, ostatné po účinnosti zákona č. 317/2009
Musí nám predložiť aj doklad o uvádzaní do praxe alebo o absolvovanom adaptačnom vzdelávaní, lebo do výberového konania uvedený doklad nepredložila a jej zaradenie z predchádzajúceho zamestnania nemáme k dispozícii. Pedagogickú prax /viac ako 5 rokov/ získala zastupovaním počas materskej dovolenky u viacerých zamestnávateľov. Spĺňala by predpoklad aj v prípade, ak by nevedela predložiť doklad o uvádzaní do praxe alebo adaptačnom vzdelávaní.Ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikácia riaditeľky MŠ

Na základ údajov, ktoré uvádzate v otázke, pani učiteľka spĺňa všetky zákonom predpisané náležitosti a môže sa prihlásiť do výberového konania na miesto riaditeľky materskej školy. Ak máte doklad, prípadne čestné vyhlásenie o pedagogickej praxi viac ako päť rokov (nie je dôležité na akej škole a koho zastupovala), doklad o vzdelaní a výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, spĺňa všetko čo zákon vyžaduje. Ďalšie doklady, ktoré uvádzate sú nelogické a nad rámec zákona. Nie je vhodné požadovať iné doklady ako predpisujú právne normy, pretože môže to spôsobiť neplatnosť výberového konania. Ak má pani učiteľka päť rokov pedagogickej praxe, nie ste oprávnení zisťovať aké vzdelávania absolvovala. Nie je pre Vás určujúce, ako bola zaradená u predchádzajúceho zamestnávateľa a nie ste oprávnení to zisťovať.