4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Lucia Rybárová
kvalifikácia učiteľa MŠ

Dobrý deň,
bola by ste taká dobra mi prosím poradiť. Som riaditeľkou MŠ a neviem sa zhodnúť so zriaďovateľom na kvalifikácii mojej kolegyne.
Je síce nekvalifikovaný pedagogický pracovník. Kolegyňa má 57 rokov ukončenú má VŠ v Banskej Bystrici v odbore vychovávateľ. Skončila s titulom Bc. Pracovala ako vychovávateľka v ŠKD. Zamestnávateľ obce (starosta) ju prijal do pracovného pomeru v materskej škole na dobu neurčitú pre 5 rokmi. Bez podmienky doplniť si vzdelanie do dvoch rokov a do štyroch rokov ukončiť, tak ako to určuje zákon. Nakoľko kolegyňa odmieta si doplniť vzdelanie a naďalej sa vzdelávať v iných vzdelávaniach. Môže aj napriek tomu pracovať v Mš?
Keď som sa rozprávala so zriaďovateľom na túto tému, tak jeho odpoveď bola že vtedy keď ju prijímal bol iný zákon. Ja viem, že tento zákon 437/2009 sa nemenil.

Momentálne je kolegyňa PN chcela by som sa ešte spýtať či počas jej PN mne vzniká nárok na náhradné voľno. Keďže pracujem teraz celé dni sama. Zamestnávateľ mi tvrdí, že počas jej PN nemám nárok na náhradné voľno.
Chcela by som sa informovať ako to vlastne je.
Ďakujem za radu a odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia učiteľa MŠ

Len pre istotu - neviem či kolegyňa má 57 rokov ukončené vzdelanie alebo jej vek je 57 rokov. Pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov vek nie je dôležitý. Predpokladám, že ani strednú školu nemá zmeranú na učiteľstvo v materskej škole. Je rovnako nekvalifikovaná podľa súčasných právnych predpisov ako aj predpisov účinných pred piatimi rokmi. Ak zastupujete kolegyňu a vzniká Vám pritom nadčas, je dôležité, či je materská škola s právnou subjektivitou alebo bez právnej subjektivity. Ak je MŠ bez právnej subjektivity, na náhradné voľno alebo preplatenie nadčasov máte právny nárok. Ak ste riaditeľkou MŠ s právnou subjektivitou, tak na preplatenie nadčasov právny nárok nemáte, a to podľa § 19 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z.

Lucia Rybárová
Kvalifikácia učiteľa MŠ

Pekný deň,
upresním vám informácie. Kolegyňa má vek 57 rokov. Strednú školu má ukončenú: gymnázium. Neskôr si doplnila vzdelanie v odbore vychovávateľstvo. Som si vedomá, že ju zamestnávateľ vedie ako nekvalifikovaného učiteľa. Chcela som len vedieť, či pri nástupe do zamestnania (t.j. pred 5 rokmi) jej zamestnávateľ nemal dať podmienku si doplniť vzdelanie v danom odbore pre učiteľstvo v materskej škole. Nakoľko jej predchádzajúcu nekvalifikovanú učiteľku prepustil z dôvodu, že si odmietla doplniť vzdelanie a nezačala študovať v danom odbore do určeného času.
Ďakujem za radu a odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia učiteľa MŠ

Ak zamestnávateľ prijal nekvalifikovanú učiteľku, tak jej mal dať podmienku doplniť si kvalifikáciu - vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy.