8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
sandy16
kvalifikácia učiteľky MŠ

Dobrý deň,
chceme prijať do MŠ učiteľku. Prihlásila sa nám jedna dievčina, má vyštudované gymnázium, bakalára odbor pedagogika a magistra v odbore pedagogika a študijnom programe sociálna pedagogika. Aké štúdium by si mala dorobiť, aby mohla byť kvalifikovaná učiteľka MŠ?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

sandy16
kvalifikácia učiteľky MŠ

Dopĺňam - Bc. v odbore pedagogika - vychovávateľstvo

Kristína Valkó ...
Platová trieda do MŠ

Dobrý deň, chcem sa spýtať začala som pracovať v materskej škole, no žiaľ nie som si istá, či mám správne zaradenie do platovej triedy. Vyštudovala som Trnavskú univerzitu, Pedagogickú fakultu. Odbor sociálna pedagogika a vychovávateľstvo Magisterský stupeň. Zaradili ma do 8. platovej triedy a to i napriek tomu, že mám ukončené aj adaptačné vzdelávanie. Viem, že to nie je v obore, ale predsa len magisterský stupeň by mali brat do úvahy, alebo sa mýlim? Ďakujem skorú za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia učiteľky MŠ

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1. Pre učiteľky materskej školy v časti I. Kvalifikáciu si môže doplniť hociktorým vzdelaním, ktoré je tu uvedené. V každom prípade musí byť v zameraní učiteľstvo materskej školy alebo predprimárna pedagogika. Môže absolvovať aj rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky, čím získa kvalifikačné predpoklady na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Pred tým však musí získať pedagogickú spôsobilosť, pretože jej doterajšie vzdelanie nie je pedagogické. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa je síce pedagogického zamerania, ale v inom odbore.

sandy16
kvalifikácia učiteľky MŠ

Je správne zaradenie takejto nekvalifikovanej učiteľky ako začínajúceho pedagóga do 8. platovej triedy alebo musí byť v 7?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Platová trieda do MŠ

Správne konštatujete, že nespĺňate kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy. Mali Vám dať podmienku doplniť si vzdelanie. Ak ste úspešne absolvovali adaptačné vzdelávanie, máte byť zaradená do 9. platovej triedy s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Kristína Valkó ...
Platová trieda do MŠ

Stredoškolské mám ukončené v obore predškolská elementárna pedagogika. A vysokoškolské sociálna pedagogika a vychovávateľstvo druhého stupňa, teda magisterské. Takže mám byť priradená do 9. platovej triedy? Ďakujem

Maria Pavlikova
Platová trieda učiteľky materskej školy

Učiteľka materskej školy, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iné ako požadované vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť I. Učiteľ materskej školy, sa zaradí ako začínajúca učiteľka do 9. platovej triedy a po ukončení adaptačného vzdelávania znova do 9. platovej triedy.