5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Renka70
Kvalifikácia v ŠZŠ

Dobrý deň
Prosím Vás o odbornú radu.
Učiteľka ukončila v roku 2009 PU v Prešove magisterské štúdium na Fakulte humanitných a prírodných vied, štúdijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - jednopredmetové výtvarná výchova.
Táto učiteľka spĺňa kvalifikačný predpoklad na vyučovanie výtvarnej výchovy na 1. a 2. stupni ZŠ.
Chcem sa opýtať, či uvedená učiteľka spĺňa aj kvalifikačný predpoklad na vyučovanie výtvarnej výchovy v špeciálnej triede v ZŠ, lebo ja som to vo vyhláške č. 1/2020 Z. z. nenašla.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia v ŠZŠ

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov špeciálnych základných škôl, aj špeciálnych tried v ZŠ, sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 2. diel, II. časť a III. časť. Vaša pani učiteľka je kvalifikovaná na vyučovanie výtvarnej výchovy v špeciálnej triede podľa 2. bodu v obidvoch častiach. Samozrejme za podmienky absolvovania rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky.

Renka70
kvalifikácia

Ďakujem za odpoveď. Pani učiteľka neabsolvovala rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogicky, nie je teda kvalifikovaná v špeciálnej triede.

Maria Pavlikova
kvalifikácia

Do úvahy prichádza dátum kedy začala učiť v špeciálnej triede, pretože, ak iba začína učiť, môžete uplatniť § 83 ods. 3a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z.

Renka70
kvalifikácia v ŠZŠ

Uvedená pani učiteľka už dlhšie učí v ZŠ na prvom a druhom stupni ZŠ. Tvrdila, že je kvalifikovaná aj v špeciálnej triede.
Ešte raz ďakujem za odpovede.