3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
danuska40
Kvalifikácia vychovávateľka CVČ

Dobrý deň prajem. Chcem sa opýtať, či učiteľka Mgr primárneho vzdelávania je kvalifikovaná ako vychovávateľka v CVČ. Bc. Program predškolská a elementárna pedagogika. Mgr. Odbor učiteľstvo a pedagogické vedy. Program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Do akej platovej triedy by mala byť zaradená. Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia vychovávateľka CVČ

Vaša pani učiteľka primárneho vzdelávania je kvalifikovaná vychovávateľka v CVČ podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3, 1. diel, oddiel A, 5. bod, písm. b), ktorý odkazuje na prílohu č. 1, 1. diel, II. časť 1. bod. Ako začínajúca bude zaradená do 6. platovej triedy a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania do 7. platovej triedy, kariérový stupeň samostatná vychovávateľka.

danuska40
CVČ

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.