2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Patricia267
Kvalifikácia zam. MŠ

Pekný deň prajem,

chcela by som poprosiť o radu či je možné brať zamestnanca ako kvalifikovaného po absolvovani nasledujúceho vzdelania :
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Fakulta stredoeurópskych štúdií
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s VJM - 2017
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Fakulta stredoeurópskych štúdií
Predškolská a elementárna pedagogika s VJM - 2015

Vyučovacím jazykom v našej Mš je slovenský jazyk.(zamestnanec absolvoval studium v maďarčine )

Ak to nie je možné,čo je nutné aby si zamestnanec dorobil aby sa stal kvalifikovaným?

ďakujem pekne .

Maria Pavlikova
Kvalifikácia zam. MŠ

Dobrý deň,
predpokladám, že vzdelanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Fakulta stredoeurópskych štúdií
Predškolská a elementárna pedagogika s VJM - 2015 je bakalárske vzdelanie, na ktoré nadväzuje Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s VJM - 2017. Ako učiteľka materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským je kvalifikovaná. V súlade s § 17 zákona č. 138/2019 Z. z. - ak pedagogický zamestnanec získal vzdelanie v inom jazyku ako štátnom jazyku, preukáže ovládanie štátneho jazyka dokladom o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka. Pedagogický zamestnanec nemusí preukazovať ovládanie štátneho jazyka, ak zo štátneho jazyka alebo v štátnom jazyku vykonal maturitnú skúšku alebo štátnu skúšku alebo štátnu jazykovú skúšku. Ovládanie štátneho jazyka sa preukazuje pred vznikom pracovného pomeru.