1 príspevok / 0 nový
KatarínaM
Kvalifikácia ZUŠ

Dobrý deň.
Prosím Vás chcela by som sa spýtať, či splňam kvalifikáciu na vyučovanie spevu na ZUŠ. Mám ukončené učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5-12 ročník v kombinácií: Hudobný výchova - Psychológia. Tiež ukončený 3. stupeň VŠ štúdia (PhD.) v odbore: Hudobná didaktika.
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.