2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Emília Struková
kvalifikačná požiadavka

Chcela by som Vás poprosiť o spresnenie § 7 ods. 4., kde sa píše, že zamestnávateľ môže učiteľovi znížiť kvalifikačnú požiadavku na rozsah jednej tretiny jeho týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti.
To znamená, že pri úväzku 21 hodín je to 7 hodín?
Ďakujem za odpoveď.
estr

Maria Pavlikova
Kvalifikačná požiadavka

Z § 7 ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. ste uviedli iba časť. Celý odsek sa musí brať do úvahy. V § 7 je popísané ako a kedy je učiteľ kvalifikovaný. V ods. 3 sa uvádza ako podmienka na to, aby bol učiteľ kvalifikovaný, že musí učiť predmety svojej aprobácie v rozsahu jednej polovice svojej vyučovacej povinnosti zníženej o jednu hodinu. Vo všeobecnosti je to 10 alebo 11 hodín, podľa toho, či má úväzok 22 alebo 23 vyučovacích hodín. Odsek 4 rieši situáciu, že učiteľ s kvalifikáciou napr. na vyučovanie etickej výchovy alebo technickej výchovy neučí tento predmet 10 hodín, pretože na danej škole nie je toľko vyučovacích hodín vo všetkých triedach. Vtedy stačí, aby učil 8 hodín predmet predmety svojej aprobácie a ostatné hodiny môže odučiť aj tzv. nekvalifikovane.
Táto znížená podmienka sa musí uplatniť na celkej škole, nemôže ísť iba o jednotlivca.
Pri úväzku 21 hodín je to 7 hodín. Vypočíta sa to matematicky.