1 príspevok / 0 nový
Nana21
Kvalifikačná požiadavka

Dobrý deň, pani Pavlíková prosím Vás o posúdenie.
Zamestnanec, ktorý nastupuje od 1.10.2020 vyučovať na ZŠ 15 hod. anglického jazyka a 8 hod. nemeckého jazyka má ukončené VŠ II. stupňa na vysokej škole ekonomickej, kde vykonal aj štátnu záverečnú skúšku z nemeckého jazyka (r. 1985) a na UMB Banská Bystrica ukončil DPŠ, ktorým získal pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie odborných ekonomických predmetov (1998) a má vykonanú druhú atestáciu pre kategóriu učiteľ strednej školy bude zaradený v 8. platovej triede, ak riaditeľ ZŠ využije zníženie kvalifikačnej požiadavky na 1/3 podľa § 87 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.? Zníženie kvalifikačnej požiadavky na 1/3 ako riaditeľ školy zdokladuje?