3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
Kvalifikačné predpoklady

Študujem učiteľstvo CJ formou rozširujúceho štúdia. Budem spĺňať kvalif. predpoklady podľa bodu 17 písm. d) aj po 01.09.2010, keďže ročníkové skúšky môžem robiť do konca augusta a na štátnice môžem ísť až vo februári 2011?
Ďakujem.

raabe
odpoveď

Otázka je nepresne formulovaná. Nie je z nej zrejmé, či ide o učiteľa základnej alebo strednej školy, prvého alebo druhého stupňa základnej školy a pod.

Vo všeobecnosti možno však povedať, všetky druhy akreditovaného štúdia, ktoré poskytujú vysoké školy podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách platia bez rozdielu, či sa ukončia pred 1.9.2009 alebo po tomto termíne.

Ak je predpísaná forma ukončenia štúdia vykonanie štátnej skúšky, tak sa za ukončené štúdium a teda aj splnenie kvalifikačného predpokladu, ktorý takéto štúdium vyžaduje, považuje až vykonanie štátnice a nie poslednej skúšky.

Odpovedal: Mgr. Zdenko Krajčír

Anonymous
Kvalifikačné predpoklady

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď.
Som učiteľ strednej školy a moja otázka pramenila z toho, že v predchádzajúcej vyhláške bolo uvedené u cudzích jazykov "do 1.9.2010 aj štúdium formou rozširujúceho štúdia" a v súčasne platnej vyhláške som toto časové obmedzenie už nenašiel, tak som si nebol istý.
Sledujem Vaše odpovede a je veľmi dobré, že je niekto, kto sa tomu tak rozumie a aj to vie vysvetliť učiteľom.