2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Mata
kvalifikačné predpoklady

Starosta obce reagoval na žiadosť o prijatie do zamestnania na pozíciu vychovávateľky v ŠKD, že osobu, ktorá o zamestnanie žiadala nemôže prijať z dôvodu, že jej vzdelanie nezodpovedá požadovanej kvalifikácii pre pozíciu vychovávateľky v ŠKD. Osoba, ktorej sa takto vyjadril, má dosiahnutý prvý stupeň vysokoškolského vzdelania v študijnom programe učiteľstvo praktickej prípravy v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy ( štátna skuška : didaktika odborných predmetov, pedagogika, psychológia). Je odpoveď starostu správna alebo nie? Spĺňa táto osoba s vyššie uvedeným vzdelaním požadované kvalifikačné predpoklady na pozíciu vychovávateľky v ŠKD?

raabe
odpoveď

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, dali sme ju spracovať odborníkovi.