2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
PetSi
kvalifikačné predpoklady

Môže byť učiteľ 1. stupňa ZŠ riaditeľom spojenej školy s org. zložkami základná škola a gymnázium? Spĺňa kvalifikačné predpoklady v danej kategórii a podkategórii?
Platí, že má spĺňať kvalifikačné požiadavky najmenej pre jeden druh alebo typ školy, ktorá je organizačnou zložkou spojenej školy, teda pre základnú školu?

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady

Riaditeľ školy, ktorý sa prihlási do výberového konania na túto činnosť musí v súlade s § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii, mať vykonanú prvú atestáciu a spĺňať podmienku päť rokov pedagogickej praxe. Ak uchádzač spĺňa tieto podmienky pre jednu organizačnú zložku, môže byť riaditeľom spojenej školy.