2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
AF70
Kvalifikačné predpoklady

Prosím o radu.
Máme v škole p. zastupkyňu pre ekonomicko-technickú činnosť - zaradená ako nepedagogický zamestnanec. VŠ ekonomická II. stupeň.
Súbežne zástupkyňa učí odborne ekonomické predmety - 6 v.h. Učiť začala v šk. r. 2016/2017 - ako začínajúci učiteľ. Ukončila adaptačné vzdelanie + DPŠ.
V roku 2019 funkčné vzdelávanie
V januári 2020 ukončila I. atestáciu.
Môžme jej urobiť zmenu obsahu pracovnej zmluvy z nepedagogickej zástupkyne na pedagogickú zastupkyňu - čo by bola zaradená do karier. pozície - samostatný pedag. zamestnanec.
Podľa z. 138/2019, ju nemôžme zaradiť do kariérovej pozície - pedag. zamestnanec s I. atestáciou
Nespĺňa podmienku vedúce zamestnanca 5 rokov pedag. praxe - platí to ešte ??
Takže musíme počkať na splnenie všetkých týchto podmienok - myslím správne?
ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady

V prvom rade si musíte ujasniť pracovné zaradenie Vašej zamestnankyne. Je nepedagogický zamestnanec, ktorý učí, absolvoval adaptačné vzdelávanie Ja napriek tomu je vedúcim zamestnancom nepedagogickým, ktorému chcete uplatniť atestáciu, len neviete či dodržať zákon, či ako. Vedúci nepedagogický zamestnanec nie je pedagogický zamestnanec a vedúci pedagogický zamestnanec nespĺňa podmienku praxe. Zákon č. 138/2019 Z. z. platí stále.