2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Liba Nova
kvalifikačné predpoklady

Dobrý deň,
porozumela som tomu správne, že učiteľom ZŠ/SŠ nestačí na kvalifikovanú výučbu cudzieho jazyka absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na Štátnej jazykovej škole?

(Čiže nespĺňajú kvalifikačné predpoklady na výučbu CJ.)

Na základe Predpisu 173/2023 Z. z. (ODKAZ: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/173/20230901#prilohy....) a jeho Prílohy 1, už ani v jednej kombinácií vzdelania nefiguruje štátna jazyková skúška, z čoho mi vyplýva, že aj keď učiteľ napríklad vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, ale nie v kombinácií s cudzím jazykom, tento predmet - cudzí jazyk - si môže doplniť len ako rozširujúce štúdium - čiže štúdium na VŠ (nestačí štátna skúška na Štátnej jazykovej škole).

Pri učiteľoch hovorím o vzdelaní získanom medzi 1.4.2002 - 31.8.2019.
Zároveň som si všimla, že medzi programami rozširujúceho štúdia cudzích jazykov sú len programy na VŠ - https://www.minedu.sk/rozsirujuce-studium/.

Prosím o vyjadrenie, či som to správne porozumela, lebo viacerí kolegovia očakávali, že do nových kvalifikačných predpokladov sa štátna skúška doplní, že len z nich vypadla, lebo tam predtým bol, ale nestalo sa tak.

Podotázka: Mal by riaditeľ teraz prehodnotiť kvalifikačné predpoklady svojich učiteľov CJ?

Vopred ďakujem za vyjadrenie.
Prajem Vám príjemný deň.
Liba

Maria Pavlikova
kvalifikačné predpoklady

Dobrý deň,
je škoda, že nečítate odpovede na tomto portáli a ani vo vyhláške MŠVVaŠ SR ste si neprečítali aspoň obsah. Zistili by ste, že v prílohe č. 1, ktorá je určená pre učiteľov je aj druhý diel a hlavne tretí diel, ktorý vysvetľuje Váš problém. Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov cudzích jazykov sú v tejto vyhláške rovnaké ako vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., nič z nej nevypadlo. Treba pozrieť tretí diel, a to od strany 100. Kvalifikačným predpokladom na vyučovanie cudzích jazykov som sa venovala minimálne 200 krát, možno viac a stále dookola sú rovnaké otázky. Ak ste mali učiteľov správne zaradených do 31. 8. 2023, ostanú správne zaradení aj po 1. 9. 2023. Ak ste im uznali štátnu jazykovú skúšku namiesto rozširujúceho štúdia, nebolo to správne ani doteraz. Čudujete sa, že programy rozširujúceho štúdia sú vždy len programy na VŠ, neviem, kto by ich mal robiť, ak nie vysoké školy. Na Vašu otázku či som to správne porozumela, Vám odpovedám, nie, neporozumeli ste to správne.