1 príspevok / 0 nový
mariamay
Kvalifikačné predpoklady

Dobrý deň, vážená pani Pavlíková,
obraciame sa na Vás s prosbou o radu, resp. usmernenie v nasledovnej otázke: Aké sú kvalifikačné predpoklady na pozíciu riaditeľky materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským - ukrajinským? Je potrebné, aby riaditeľka mala ukončené vzdelanie, napr. maturitnou skúškou z ukrajinského jazyka alebo stačí, že ukrajinský jazyk ovláda? Ide o konkrétny prípad, kde kandidátka na riaditeľku spĺňa kvalifikačné predpoklady na pozíciu riaditeľky materskej školy, ukrajinský jazyk ovláda, avšak nemá doklad o absolvovaní vzdelávania ukrajinského jazyka?
Srdečná vďaka za odpoveď.