5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
IvanaSOSdrev
Kvalifikačné predpoklady - kuchár

Dobrý deň,
chcela by som sa vás opýtať, môžeme prijať na miesto kuchára na strednej škole zamestnanca, ktorý ma ukončené stredné vzdelanie v odbore hostinský (len výučný list bez maturity) ?

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady - kuchár

Dobrý deň,
nepedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení sa zaraďujú do platovej triedy v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú majú vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie. Pomocné kuchárky a kuchárky v školských stravovacích zariadeniach sa podľa časti 01. Spoločné pracovné činnosti prílohy č. 2 katalógu zaraďujú do 1. až 3. platovej triedy. Na vykonávanie činnosti v týchto platových triedach sa vyžaduje stredné vzdelanie, t. j vzdelanie bez maturity. Z uvedeného vyplýva, že kuchárku zaradíte do tej platovej triedy, do ktorej sú zaradené najnáročnejšie pracovné činnosti, ktoré bude podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve v školskej jedálni vykonávať, na ktoré spĺňa vzdelanie výučným listom.

IvanaSOSdrev
Kvalifikačné predpoklady - kuchár

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Anna Domanicka
Platová trieda

Dobrý deň,vychovávatelia s 37roc.praxou ,ukonc.stredoskoske vzdelanie pedag.skola odbor vychovávateľky o a Vs prvý stupeň neucitelska pedagogika sa prosím zaraďuje do akej platovej triedy?

Maria Pavlikova
Platová trieda

Dobrý deň,
5. PT.