4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Miroslav Baláž
Kvalifikačné predpoklady na sociálneho pedagóga

Dobrý deň, chcel by som sa poradiť, komu na Ministerstvo školstva mám poslať doklady o vzdelaní, kvôli posúdeniu kvalifikačných predpokladov na prácu sociálneho pedagóga.
Mám ukončené vzdelanie Mgr. Sociálna práca + DPŠ

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady na sociálneho pedagóga

Dobrý deň,
prečo chcete posielať doklady na posúdenie kvalifikačných predpokladov na pracovnú činnosť sociálneho pedagóga, keď vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 16 je v 2. bode uvedené že vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore a programe sociálna práca je kvalifikačný predpoklad na prácu sociálneho pedagóga. Adresujte to všeobecne na ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.

Miroslav Baláž
Kvalifikačné predpoklady na sociálneho pedagóga

Dobrý deň,
som si vedomý toho, že spĺňam kvalifikačné predpoklady na soc. pedagóga, ale cez projekt mi to na škole neuznali.

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady na sociálneho pedagóga

Dobrý deň,
kto Vám vzdelanie neuznal ? Má vôbec vyhlášku MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. na stole ?