9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
DanielaS
Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu informatika na SŠ

Dobrý deň,

týmto Vás chcem poprosiť o posúdenie splnenia kvalifikačných predpokladov na vyučovanie predmetu informatika na našej strednej odbornej škole obchodu a služieb. Uchádzač o zamestnanie ukončil v roku 1998 Vojenskú leteckú akadémiu Košice, odbor: letecká elektrotechnika, titul Ing. V roku 2003 absolvoval DPŠ na vyučovanie odborných elektrotechnických predmetov na stredných školách. Informatiku by nemal vyučovať ako odborný predmet ,ale ako všeobecno-vzdelávací predmet. Nie som si istá, či spĺňa kvalifikačné predpoklady, hoci uvádza, že od r. 2019 učí na ZŠ ako kvalifikovaný učiteľ informatiky žiakov 3. až 9. ročníka. Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu informatika

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie jednotlivých predmetov na stredných školách sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, IV. časť. Na vyučovanie informatiky napr. v bode 84 , prípadne v bode 155. Neuvádzate štátnice. Kvalifikačné predpoklady podľa § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. posudzuje zamestnávateľ, ktorý posúdi zhodu obsahu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu. Ja by som jeho vzdelanie nepovažovala za splnenie kvalifikačného predpokladu. Ak tak posúdite aj Vy, zaradením u predchádzajúceho zamestnávateľa nie ste viazaný.

DanielaS
Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu informatika

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, vysvedčenie o štátnych skúškach nám nepredložil ,ale požiadame. Pokiaľ by vykonal štátnicu z informatiky, resp. so zameraním na počítače, tak by podľa Vášho odborného pohľadu bolo možné uvažovať o splnení kvalifikačných predpokladov? Vopred Vám veľmi pekne ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu informatika

Štátnicové vysvedčenie majte založené v každom spise, hlavne pri neučiteľských zameraniach. PS: Učitelia sa niekedy neradi chvália so svojim vysvedčením, ale osobný spis musí byť kompletný. Štátnica by mala mať zameranie na informatiku alebo automatizované systémy riadenia a pod.

DanielaS
Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu informatika

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

riaditel13
Kvalifikovanosť učiteľa Telesnej výchovy

Dobrý deň prajem pani Pavlíková,
chcem sa opýtať, či absolvovent magisterského študijného odboru: učiteľstvo telesnej výchovy môže kvalifikovane vyučovať telesnú výchovu na 1.stupni ZŠ.
Ďakujem za odpoveď
Štefan

domca159
Učiteľstvo ekonomických predmetov

Dobrý deň,

tento rok ukončujem II. stupeň vysokoškolského vzdelanie na ekonomickej fakulte. Moje štátnicové predmety budú mikroekonómia, makroekonómia, podniková ekonomika, manažment.

Chcela by som sa spýtať, za akých podmienok by som mohla učiť na stredných školách ekonomické predmety? (obchodné akadémie, gymnázia a podobne).

Ďakujem

Lenkačka
Platové tarify_ZŠ_SOŠ

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o nasledovné:

Momentálne učím ANJ na 2. stupni ZŠ. Mám ukončenú 1. atestáciu ako učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie. Mám absolvovanú štátnu jazykovú skúšku C1-C2 z ANJ, za čo poberám príplatok za profesijný rozvoj. Ak by som chcela učiť na SOŠ ANJ, prosím Vás v ktorej platovej triede budem? Bude mi platiť moja atestácia? Čo potom s príplatkom za profesijný rozvoj? Dakujem vopred za odpovede.

Maria Pavlikova
Platové tarify_ZŠ_SOŠ

Nepíšete konkrétne celé vzdelanie, ale predpokladám, že ste kvalifikovaná, keď máte vykonanú atestáciu. pre kategóriu učiteľ. Podkategória sa nesleduje. Vzdelanie, vrátane prvej atestácie a príplatok za profesijný rozvoj by Vám mali uznať aj na strednej škole.