4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
b3110s
Kvalifikačné predpoklady pedagogický asistent v špeciálnej škole

Dobrý deň pani Pavlíková,
chcela by som sa spýtať, či si musí pedagogický asistent (kvalifikovaný Bc. učiteľský smer) v špeciálnej škole doplniť kvalifikačný predpoklad špeciálnej pedagogiky? .
Vo vyhláške 1/2020 to nie je uvedené, ale v zákone 138/2019 §10 odst.2 sa píše: Ak ide o pedagogického zamestnanca školy, školského zariadenia a triedy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vyžaduje sa získanie vzdelania v odbore vzdelávania zameranom na špeciálnu pedagogiku alebo v študijnom programe zameranom na špeciálnu pedagogiku v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy alebo absolvovanie kvalifikačného vzdelávania podľa § 43 ods. 1 písm. g); to sa nevzťahuje na učiteľa, ktorý v triede pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť v rozsahu najviac desať hodín týždenne.
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady pedagogický asistent v špeciálnej škole

Kvalifikačné predpoklady pre pedagogických asistentov sú uvedené o vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6. Nie sú uvedené v druhom diele prílohy č. 1, kde sú učitelia špeciálnych škôl, prípadne v prílohe č. 3, Vychovávateľ , 2. a 3 diel u ktorých sa vyžaduje špeciálno-pedagogická spôsobilosť. Čítajme len to, čo je dané, nekomplikujme si život. Pedagogický asistent nevyučuje a nevyžaduje sa u neho špeciálno-pedagogická spôsobilosť ani v bežnej škole ani v špeciálnej škole.

Zorka
pedagogický asistent

Dobrý deň! Pracujem ako PA v ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu. Zatiaľ bez pedagogického vzdelania. Prihlásila som sa na pomaturitné štúdium odbor Vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť. Nakoľko sme ŠVZ, bolo mi povedané, že musím mať aj špeciálnu pedagogiku. Vo vyhláške som to ale nenašla, ako mám postupovať, hrozí mi výpoveď?

Maria Pavlikova
pedagogický asistent

Dobrý deň,
neviem ako ste konkrétne zaradená a čo je to ŠVZ a v ktorej časti vyhlášky ste hľadali Váš kvalifikačný predpoklad. Ak Vám riaditeľ povedal, že špeciálna pedagogika je nevyhnutná, tak asi to vie. Danú podmienku musíte mať písomne s uvedením príslušných ustanovení zákona. Či Vám hrozí výpoveď ja neviem, ja som Vášho riaditeľa nestretla.