2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
STAFKA
kvalifikačné predpoklady posúdenie

Dobrý deň ,

prosíme o radu pri posúdení kvalifikačných predpokladov pre našu uchádzačku o pozíciu učiteľa matematiky a chémie. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na Technickej Univerzite Zvolen a to :
BC. - I. stupeň - lesníctvo rok ukončenia 2008
Ing. II. stupeň - lesníctvo rok ukončenia 2011
+ doplňujúce pedagogické štúdium na Univerzite M. Bella B.Bystica
- štátna jazyková skúška anglický jazyk
Doteraz vyučovala anglický jazyk, chémia a lektorka anglického jazyka. Ide o vzdelanie získané do 31.08.2019
Na základe platnej vyhlášky 1/2020 by mohla podľa nás vyučovať predmet matematika - chémia, len ak by mala rozširujúce štúdium príslušného predmetu alebo prípadne ďalšieho aprobačného predmetu. Môže táto pani učiteľka vyučovať tieto predmety . Doniesla nám doklad z roku 2019, kde má jednoznačné stanovisko,
ministerstva školstva, že je plne kvalifikovanou na predmety biológia, ekológia, geografia, ,chémia a matematika, ale už podľa neplatnej 437/2009.

Ďakujeme veľmi pekne za odpoveď .

Maria Pavlikova
kvalifikačné predpoklady posúdenie

Dobrý deň,
pozerala som aj vyhlášku MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ale k takému záveru ako ministerstvo som neprišla. Nedovolím si spochybňovať správnosť ch posúdenia. Bolo by zaujímavé vedieť ch názor dnes, ale bez vedomia predošlého názoru. Na vyučovanie cudzieho jazyka je kvalifikovaná, ale na matematiku a chémiu nie. Zaujímavý by bol názor štátnej školskej inšpekcie. Ja nechcem pani učiteľke poškodiť, pravdepodobne by som vzala na vedomie názor ministerstva, pretože ak by nemenila zamestnávateľa, tak je naďalej kvalifikovaná na niekoľko predmetov. Nevedela som, že Technická univerzita vo Zvolene je taká všestranná.