2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
riaditel13
Kvalifikačné predpoklady pre učiteľku MŠ

Dobrý deň pani Pavlíková,
chcem sa opýtať:
-zamestnankyňa ZŠ s MŠ vykonáva na základe prac. zmluvy funkciu upratovačka+ školníčka pre MŠ. Nástup do práce bol od 1.1.2020. Od 1.septembra 2022 začala 2-ročné štúdium na sukromnej strednej pedagogickej škole v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo.
Od 1.3. 2023 sa mi uvoľnilo v MŠ 1.prac. miesto uciteľky MŠ (pani učiteľka s prac. zmluvou na dobu určitú odchádza na materskú dovolenku)
-Je možné na základe žiadosti zamestnakyne MŠ, ktorú som vyššie spomenul, uzatvoriť dohodu o zmene pracovnej zmluvy od 1.9.2023.
-Vyššie spomínaná zamestnankyňa momentáne nespĺňa kvalifikačné kritéria v zmysle Vyhlášky Vyhláška MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch 1/2020, ktorú od 1.9.2023 nahradí Vyhláška MŠVVaŠ SR 173/2023. - - Je možné upplatniť na túto zamestnankyňu ustanovenie § 83 ods. 1 Zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch ("Pedagogický zamestnanec je povinný splniť kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti najneskôr do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v príslušnom druhu školy alebo školského zariadenia, v ktorom vykonáva pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca.") ?
Prosím Vás o pomoc, aby som vedel odpovedať na žiadosť o dohodu o zmenu prac. zmluvy.
Ďakujem veľmi pekne
Štefan

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady pre učiteľku MŠ

Dobrý deň,
v podstate všetko čo ste uviedli je správne a je to možné takto postupovať, ale aby som Vám odpovedala, chýba mi informácia o jej vzdelaní. Uvádzate, že j nekvalifikovaná, ale neuvádzate či má maturitu. Ak nemá maturitu, tak tento postup nie je možný. Ak má ÚSO, tak áno.