2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
dlugosa
kvalifikačné predpoklady - riaditeľ školy

Zákon č. 596 z roku 2003 uvádza v § 3 ods. 5 písm. a) ako jeden z kvalifikačných predpokladov "...odbornú a pedagogickú spôsobilosť požadovanú na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy ustanovenú osobitným predpisom"

V súvislosti s uvedeným ustanovením by som sa chcela opýtať, či spĺňa túto požiadavku pedagóg, ktorý má ukončenú vysokú školu technického smeru (vojenskú)  a v minulosti absolvoval rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. O post riaditeľa sa uchádza na základnej škole, v ktorej je zriadená špeciálna trieda.

raabe
odpoveď

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, dali sme ju spracovať odborníkovi.