2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
AnnaGaj
Kvalifikačné predpoklady riaditeľa

Dobrý deň,
v pripravovanej novele školského zákona je pre spojenú školu uvedené:

(8) Právnickú osobu podľa odseku 1, 2 alebo odseku 4 riadi jeden riaditeľ, ktorý, ak ide o kombináciu strednej školy s inou školou alebo s inými školami alebo školskými zariadeniami, spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v strednej škole. Ak ide o kombináciu základnej školy s materskou školou alebo školskými zariadeniami, riaditeľ spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v základnej škole.

Bude spĺňať kvalifikačné predpoklady pre spojenú školu s org. zložkou stredná škola riaditeľ, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore katolícka teológia, neskôr v odbore predprimárna a elementárna pedagogika a neskôr ešte rozširujúci predmet geografia?

Ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady riaditeľa

Ak je Váš učiteľ kvalifikovaný na vyučovanie geografie (prípadne náboženstva) na strednej škole, tak bude spĺňať podmienku vzdelania uvedenú vo Vašej otázke. Treba počkať na schválené znenie zákona, prípadne novelu zákona č. 138/2019 Z. z., aké budú ostatné podmienky na činnosť riaditeľa školy.