10 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
PaM5
kvalifikačné predpoklady zástupca riaditeľa

Dobrý deň.
Toho času sú na našej škole personálne zmeny vo vedení. Prosím aké musia byť kvalifikačné predpoklady pre zástupcu riaditeľa školy. Vo vyhláške 1/2020 som sa nikde nedočítala kvalifikačné predpoklady pre riaditeľa školy a zástupcu školy.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady zástupca riaditeľa

Kvalifikačné predpoklady pre riaditeľa školy a zástupcu riaditeľa školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. v jednotlivých prílohách. Nie sú vyčlenené zvlášť pre riaditeľa školy alebo zástupcu riaditeľa školy. Riaditeľ základnej školy musí byť v prvom rade učiteľ a jeho kvalifikačné predpoklady sa odvíjajú od toho, aký predmet učí alebo by mal učiť. Riaditeľ školy a zástupca riaditeľa školy sú v súlade s § 39 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. vedúcimi zamestnancami a v súlade s § 39 ods. 3 uvedeného zákona okrem kvalifikačných predpokladov musia mať vykonanú prvú atestáciu Riaditeľom školy môže byť slovenčinár rovnako ako fyzikár a musí spĺňať kvalifikačné predpoklady na vyučovanie svojich predmetov.

PaM5
Kvalifikačné predpoklady zástupca riaditeľa

Ďakujem za odpoveď a ešte jedna doplňujúca otázka, v prípade, že záujemca o miesto zástupcu riaditeľa nemá prvú atestáciu, ale ostatné požiadavky spĺňa, je možné ho do stanovenej vedúcej pozície prijať s podmienkou dodatočného vykonania prvej atestácie?

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady zástupca riaditeľa

Podmienka vykonanej atestácie pre vedúcich zamestnancov je daná zákonom, tak ako som to uviedla v predchádzajúcej odpovedi.. Nie je žiadna výnimka. Ktoré ostatné požiadavky spĺňa. Snáď nemyslíte vysokoškolské vzdelanie.

lubko161990
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY ZÁSTUPCA RIADITEĽA

Dobrý deň,

ešte mám podotázku ku tejto debate:
Podmienka vykonanej atestácie pre vedúcich zamestnancov je daná zákonom - čo keď nemá atestáciu, ale má vysokoškolské vzdelanie 3 stupňa PhD. To by malo mať funkciu náhrady atestácie..,tak?

ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady zástupca riaditeľa

Ak má kandidát na funkciu riaditeľa školy vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a uplatnil sa u neho § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z., spĺňa podmienku podľa § 39 ods. 3 písm. b) uvedeného zákona, môže kandidovať na funkciu riaditeľa školy. V podstate to znamená, že je zaradený ako učiteľ s prvou atestáciou.

Juraj Gregor
Kvalifikačné predpoklady zástupca riaditeľa - novelizácia

Dobrý deň pani Pavlíková,
rozumiem tomu dobre, že po novelizácii zákona č. 138/2019 s platnosťou od 1. 1. 2022 stačí pre výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca mať absolvované predpísané funkčné vzdelávanie, byť samostatným pedagogickým zamestnancom a spĺňať kvalifikačné predpoklady?

V praxi to znamená, že pokiaľ by som chcel menovať zástupcu riaditeľa školy, ešte pred menovaním musí mať absolvované funkčné vzdelávanie a nemusí mať vykonanú prvú atestáciu? Vopred vďaka za Vašu pomoc.

nina ondrikova
zaradenie

Dobrý den, prosím o pomoc. Samostatný učiteľ druhého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením je zaradený v triede 2? dakujem pekne

Maria Pavlikova
Zaradenie

V § 5a ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. je uvedené, že do pracovnej triedy dva sa zaradí aj pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť v špeciálnej škole, špeciálnej triede, špeciálnom výchovnom zariadení alebo v školskom výchovno-vzdelávacom zariadení pre deti so zdravotným znevýhodnením. Ak ste takéto zariadenie, pracovná trieda dva pedagogickým zamestnancom patrí.

Maria Pavlikova
Zaradenie

V § 5a ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. je uvedené, že do pracovnej triedy dva sa zaradí aj pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť v špeciálnej škole, špeciálnej triede, špeciálnom výchovnom zariadení alebo v školskom výchovno-vzdelávacom zariadení pre deti so zdravotným znevýhodnením. Ak ste takéto zariadenie, pracovná trieda dva pedagogickým zamestnancom patrí.