8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Mariannna
Kvalifikačné predpoklady ZŠ -riaditeľ

Dobrý deň, prosím o usmernenie.

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s ročníkmi 1.-4. roč. Spĺňa kvalifikačné predpoklady aj učiteľ pre druhý stupeň ZŠ, alebo to môže byť len učiteľ základnej školy prvého stupňa, ak je to neplnoorganizovaná MŠ?

Ďakujem pekne.

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady ZŠ -riaditeľ

Dobrý deň,
môžete napísať o akú školu sa jedná. ....... ak je to neplnoorganizovaná MŠ?

Mariannna
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY ZŠ -RIADITEĽ

ospravedlňujem sa, nie MŠ, ale ZŠ (1.-4. ročník)

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady ZŠ -riaditeľ

Dobrý deň,
podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. činnosť riaditeľa neplnoorganizvanej základnej školy môže vykonávať ten, kto spĺňa
a)
kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca,
b)
podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec.
Podkategória v tomto prípade je učiteľ prvého stupňa základnej školy.

Mariannna
Kvalifikačné predpoklady

Prosím Vás, ak je spojenie ZŠ s MŠ, tak platia tie iste kvalifikačné predpoklady ako uvádzate vyššie ? (podkategória uč. 1 stupňa ZŠ), a chápem správne, že to môže byť aj učiteľ MŠ , ale musí mať aj vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, keďže je tam aj ZŠ? Nie je mi to jasné.´Ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady

Dobrý deň,
riaditeľom ZŠ s MŠ môže byť aj kvalifikovaný učiteľ materskej školy, ktorý spĺňa predpoklady, ktoré som uviedla v odpovedi vyššie. Ak sa stane riaditeľom takejto školy učiteľ materskej školy, musí byť kvalifikovaný na úrovni úplného stredného odborného vzdelania.

Renata159
počet rokov praxe na funkciu riaditeľa školy

Dobrý deň, adeptka na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ (neplnoorganizovaná škola - 1. - 4. ročník) má vyštudovanú SŠ : stredná pedagogická škola v Modre, VŠ II. st: učiteľstvo pre primárny stupeň vzdelávania - čo znamená že by mala spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa uvedeného zákona. Ako je to , prosím, s praxou? Má 9 rokov praxe ako učiteľka v MŠ , 1 rok (dokončený - teraz prebieha druhý rok praxe) ako učiteľka na primárnom stupni ZŠ. Na výkon funkcie riaditeľa školy je podmienka 5 rokov praxe- aj túto podmienku by mala podľa všetkého spĺňať. Môže sa uchádzať o post riaditeľa školy a učiť ako učiteľka na primárnom stupni vzdelávania v ZŠ? Ďakujem

Maria Pavlikova
počet rokov praxe na funkciu riaditeľa školy

Dobrý deň,
na funkciu riaditeľa školy potrebuje učiteľ spĺňať kvalifikačné predpoklady, mať minimálne päť rokov pedagogickej praxe, konkrétne podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. päť rokov zaradenia v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec. Vaša učiteľka spĺňa tieto podmienky a môže sa prihlásiť do výberového konania na post riaditeľa základnej školy.