7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
personalista
Kvalifikačné štúdium.

Dobrý deň, veľmi pekne by som Vás požiadala o odbornú pomoc. Máme pedagogického zamestnanca ( učiteľ strednej školy), ktorý by mal v septembri začal kvalifikačné štúdium, na získanie kvalifikácie na výučbu nového aprobačného predmetu, čo je aj v záujme zamestnávateľa. Štúdium bude trvať 3 roky a bude uskutočňované v piatok. Môže zamestnávateľ uzatvoriť so zamestnancom dohodu podľa §155 ZP a dohodnúť sa, že mu bude poskytovať pracovné voľno s náhradou mzdy s tým, že v prípade ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca, bude tento povinný uhradiť náklady vo výške náhrady mzdy? Môže si tento zamestnanec potom uvádzať do dochádzky študijné voľno? Ďakujem pekne.

Maria Pavlikova
Kvalifikačné štúdium

Aj keď je obojstranný záujem o zvýšenie kvalifikácie, ja by som Vám tento postup neodporúčala. Zaraďte ho do plánu profesijného rozvoja a plánu vzdelávania a poskytnite mu pracovné voľno podľa § 82 ods. 1 až 3 zákona č. 138/2019 Z. z. Skôr ako na školskom portáli, poraďte sa u svojho zriaďovateľa, ktorý Vás financuje.

magdalena33
čo je lepše študovať

Dobrý deň, mám taku prosbu na Vás. Idem pracovať ako pedagogický asistent. Nespĺňam kvalifikačne predpoklady, ale mám prihlášku, teda som prijatá na Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii - špeciálna pedagogika alebo Súkromnej strednej odbornej škole pedagogickej - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Vyštudovala som Dievčenskú odbornú školu - obchod a podnikanie (čiže ekonomický charakter) s maturitou. A tu sa neviem rozhodnúť. Viete mi prosím poradiť? Dakujem

Maria Pavlikova
Čo je lepšie študovať

Samozrejme, že učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Špeciálnou pedagogikou nezískate kvalifikačný predpoklad ani na asistenta. Ak by ste sa následne rozhodli ísť pracovať, či do materskej školy alebo ŠKD, budete kvalifikovaná a keby ste chceli túto činnosť vykonávať v špeciálnom školstve, budete mať štyri roky na štúdium špeciálnej pedagogiky.

Mišel
Rada ohľadne štúdia pre prácu v MŠ

Dobrý deň,
veľmi pekne by som Vás poprosila o odbornú radu.Strednú školu mám nepedagogickú - obchodnú.Bc mám v odbore Majster odbornej výchovy a Mgr. v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo.Chcela by som pracovať ako učiteľka v MŠ- ak by ma prijali do akej platovej triedy by som bola zaradena?Samozrejme pre lepšie uplatnenie by som si chcela ešte vzdelanie doplniť,len som si nie je istá, či bude stačiť DPŠ. Ďakujem za Váš čas a odborné rady.

Maria Pavlikova
Rada ohľadne štúdia pre prácu v MŠ

DPŠ Vám rozhodne pre činnosť učiteľky materskej školy stačiť nebude. Je dobré, že vzdelanie si chcete doplniť, Vy ste povinná si ho doplniť. Najvhodnejšie by bolo absolvovať nadstavbové štúdium učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Myslím, že už máte vzdelanie dostatočne prekombinované a neviem, či nemáte problém sa zamestnať. Ak Vy Vás aj napriek tomu prijali do materskej školy učiť, nepredpokladám, že Vás zaradia vyššie ako do 5. platovej triedy.

Mišel
Rada ohľadne štúdia pre prácu v MŠ

Veľmi pekne Vám ďakujem.