1 príspevok / 0 nový
Matulienka1
Kvalifikačné štúdium pedagogika a edukácia jednotlivcov s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Dobrý deň prajem,
Chcela by som sa opýtať, keďže z vyhlášky to nie je jasné, pracujem v ZŠ internátnej pre žiakov s NKS, ukončila som vysokoškolské štúdium špeciálna pedagogika mentálne postihnutých v študijnom odbore špeciálna pedagogika. Pracujem ako učiteľ. Momentálne študujem pedagogiku a edukáciu jednotlivcov s NKS, ktoré ukončím záverečnou skúškou. Keďže sa menila vyhláška a niektoré veci sú z nej nezrozumiteľné, chcela by som sa opýtať, či má niekto s týmto skúsenosť, pretože z prílohy č. 1.V. časti, v bode 3 mi nie je jasné, či s mojou kvalifikáciou a po ukončení kvalifikačného vzdelávania môžem vyučovať individuálnu logopedickú intervenciu na škole pre žiakov s NKS. Ďakujem.