2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marika07
Kvalifikačný predpoklad

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je zamestnankyňa kvalifikovaná na vyučovanie predmetu Technika na základnej škole, ak má ukončené VŠ II. stupňa, učiteľstvo technických profesijných predmetov, študijný odbor učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy na Materiálovotechnologickej fakulte s titulom Ing.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikačný predpoklad

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie jednotlivých predmetov na základnej škole sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, III. časť. Vzdelanie, ktoré uvádzate nie je uvedené ako kvalifikačný predpoklad pre predmet technika, ale predpokladám, že vzdelanie ukončila v rokoch 2002 - 2019 a dá sa využiť bod 21 alebo bod 23 a Vaša zamestnankyňa je kvalifikovaná na vyučovanie predmetu technika.