2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
LuciaTR
Kvalifikačný predpoklad

Dobrý deň prajem p.Pavlíková,
prosím o radu ohľadne situácie:
od 1.9.2020 som zamestnaná na ZŠ regionálne školstvo, jedná sa o prvé zamestnanie v školstve, ako učiteľ na 2. stupni ZŠ predmetu matematika. Ukončené vzdelanie mám VŠ chemicko- technologická, odbor chémia a technológia životného prostredia( ukončene vzdelanie Ing., PhD.)
Adaptačné vzdelávanie ukončené 10/2021 a DPŠ ukončené 6/2021. Som nezaradený učiteľ, v 6.plat.triede (zamestnávateľ ma nevedel zaradiť a doteraz to nie je doriešené, čo so mnou, nie som štandardný zamestnanec, ktorý skončil učiteľský smer).
Od septembra 2022 pokračujem rozširujúcim štúdium predmetu matematika.
Vo vyhláške platnej 1/2020 pre predmet matematika je presne napísaný kvalifikačný predpoklad.
Mal brať zamestnávateľ do úvahy celý kvalifikačný predpoklad pre tento predmet? je to tak?
Zamestnávateľ berie kvalifikačný predpoklad len ped.minimum, tak to je aj definované v pracovnej zmluve, iné nie.
Chápem to správne v súlade so zákonom o ped.zamestnanoch z r.2019 a podľa vyhlášky 1/2020, kde sú uvedené kvalif.predpoklady pre jednotlivé predmety, že v mojom prípade predmete matematika spĺňam celý kvalifikačný predpoklad, pretože sa jedná o prvé zamestnanie a zamestnávateľ ma mal po ukončení adaptačného vzdelávania preradiť do 7.platovej triedy?
Ďakujem Vám veľmi pekne.
S pozdravom Lucia

Maria Pavlikova
Kvalifikačný predpoklad

V podstate máte pravdu, ale ja to vysvetlím takto. Na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, ktorým ste získali odbornú spôsobilosť a následne DPŠ, ktorým ste získali aj pedagogickú spôsobilosť ste kvalifikovaný učiteľ na predmet chémia. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania Vám patrí zaradenie do kariérového stupňa samostatný učiteľ, čomu zodpovedá 7. platová trieda, ak by ste učili chémiu. Ak budete učiť matematiku aj naďalej, tak od vzniku pracovného pomeru Vám plynie lehota v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. získať kvalifikačný predpoklad na matematiku, napr. aj rozširujúcim štúdiom. Zaradenie do 7. platovej triedy Vám zostáva v súlade s § 83 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z.