1 príspevok / 0 nový
iva2020
Kvalifikačný predpoklad pre 1. stupeň pri učiteľstve cudzieho jazyka

Dobrý deň,
v minulosti som získala vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa - učiteľstvo na 2. stupeň ZŠ a stredné školy s aprobáciou na predmety Slovenský jazyk a literatúra a Nemecký jazyk a literatúra. V roku 2018 som nastúpila na rozširujúce štúdium Anglického jazyka na univerzite, ktoré som úspešne absolvovala tento rok. Keď som nastupovala na rozširujúce štúdium, v popise predmetu bolo uvedené, že budem mať kvalifikáciu aj pre predprimárne a primárne vzdelávanie. Vo vysvedčení mám však uvedené len podkategórie učiteľ 2. stupňa ZŠ, učiteľ strednej školy a učiteľ jazykovej školy.

Som teda kvalifikovaná aj na vyučovanie anglického jazyka na materskej škole a na 1. stupni ZŠ? Z vyhlášky 1/2020 mi to jasne nevyplýva, pedagogiku pre 1. stupeň ZŠ nemám vyštudovanú. Na druhú stranu, podľa III. dielu môžu cudzí jazyk na 1. stupni učiť aj neučitelia, prečo by som teda ja nemohla? A mám žiadať univerzitu o vydanie nového vysvedčenia, alebo môžem vyučovať cudzí jazyk kvalifikovane na 1. stupni aj keď to nemám vo vysvedčení jednoznačne uvedené?

Ďakujem za pomoc.