3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
RoJe
Kvalifikčné predpoklady pre vychovávateľa

Dobrý deň.

Chcel by som Vás požiadať o vyjadrenie Vášho názoru k môjmu prípadu.

V roku 2010 som požiadal Osobný úrad MŠVVaŠ SR o posúdenie spĺňania kvalifikačných predpokladov vzdelania na výchovnú činnosť v centre voľného času, keďže v tejto inštitúcii pracujem od roku 2006. Po predložení  diplomu v roku 2009 o ŠZS v študijnom odbore 1.1.4. Pedagogika, študijný program Pedagogika VŠ štúdia prvého stupňa zriaďovateľovi, mi táto kvalifikácia nebola uznaná.  Osobný úrad MŠVVaŠ SR žiaľ (bez relevantných argumentov) jeho rozhodnutie odobril, resp. sa písomne vyjadril, že na výchovnú činnosť v CVČ nie som kvalifikovaný. Zriaďovateľ svoje rozhodnutie argumentoval nesúladom v znení vyhlášky 437/2009 Z.z a názvom  uvedenom na diplome študijného odboru Pedagogika, študijného programu Pedagogika. V časti B (Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa) uvádzanej vyhlášky je konkretizovaná požadovaná kvalifikácia takto: 1. „V študijnom programe vychovávateľstvo v študijnom odbore pedagogika“. To, že študijný program „pedagogika a vychovávateľstvo“ bol v roku 2009 zo sústavy programov vyňatý a nahradený programom „pedagogika“ nik nezohľadnil. Čo je však dôležitejšie, študijný program „pedagogika“ sa od programu „pedagogika a vychovávateľstvo“ obsahom štúdia a tiež predmetmi ŠZS nijako nelíši. Je koncipovaný tak, aby spĺňal požiadavky na profil budúceho vychovávateľa. Tento fakt jednoznačne vyjadruje aj dodatok k diplomu uvádzaného študijného odboru a programu. V praxi to ale znamená, že so získaným vzdelaním prvého vysokoškolského stupňa v odbore pedagogika v študijnom programe pedagogika som žiaľ posudzovaný ako "nekvalifikovaný", keďže na mojom diplome absentuje pojem „vychovávateľstvo“.  Kolega, ktorý absolvoval rovnaký študijný program o rok skôr a zmena(premenovanie študijného programu) ho nezastihla, je posudzovaný ako "kvalifikovaný", čo je z môjho pohľadu diskriminačné. Viem, že kolegovia, ktorý absolvovali štúdium zároveň so mnou, problém s uznaním ich kvalifikácie (v iných krajoch) u svojho zriaďovateľa nemali a nemuseli tak postupovať na úroveň ministerstva.

Predkladané otázky:

Pre koho slúži dodatok k diplomu a nakoľko je záväzný ?

Aký aktuálny vzdelávací program v sústave vysokých škôl  je vyhovujúci pre profesiu vychovávateľa v centre voľného času?

Je postup ministerstva a zriadovateľa oprávnený?

Ďakujem za odpoveď.

 

Iveta Pavlovská
som na tom podobne

môj prípad je podobný ale opačne, mám na diplome 2. stupňa učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pedagogika-vychovávateľstvo, ale pri posudzovaní môjho vzdelania mám pocit, že každý vidí len koniec t.j. vychovávateľstvo a začiatok neexistuje t. j. učiteľstvo.
Keď som si chcela doplniť vzdelanie, tak som počula názory, že čo je to za odbor, keď naň nie je možné nič nadviazať, len si urobiť celú VŠ znovu, samozrejme v inom odbore.
Občas si myslím, že posudzovanie kvalifikácií je niekedy diskriminujúce a vôbec sa nezohľadňuje prax a spokojnosť zamestnávateľa s výsledkami, ale ked nechcem pracovať ako nekvalifikovaná, alebo dokonca prísť o zamestnanie, tak beriem na vedomie posúdenie mojej kvalifikácie.

RoJe
Vo Vašom prípade ide o

Vo Vašom prípade ide o učiteľský smer pedagogiky a teda s Vašou kvalifikáciou by ste mohli učiť pedagogiku? aspoň podľa toho čo ste napísali sa mi to tak javí. Predpokladám, že úradníkom prekáža spomenuté "vychovávateľstvo", resp. asi nie je uvedené v príslušnej vyhláške a tak majú obrovský problém. To, že jednotlivé vzdelávacie odbory a programy časom získavajú iné názvy predsa nemusí znamenať, že vzdelanie stráca na aktuálnosti. Určujúcim faktom by mal byť predsa obsah štúdia, predmety štátnic a profil absolventa. Ak legislatíva nestíha držať krok s novými trendmi v oblasti vzdelávania, nestíha aktualizovať vyhlášky, dopláca na to iba absolvent. Z jeho úsilia sa stane stratený čas a z dokumentu o vzdelaní zdrap papiera.