8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
MT
Kvalifikovaná ANJ na ZS

Dobrý deň, som učiteľka TV na ZŠ - 2 stupeň s 19 roč. praxou. Vyučujem však už 9 rok ANJ (samozrejme aj s TV, vďaka čomu som zaradená ako kvalifikovaná v 10 triede). Chcem sa spýtať, či mi stačí základná štátnica na štátnej jazykovej škole z ANJ (úroveňB2) na vyučovanie čistej ANJ na základnej škole, aby som bola zaradená ako kvalifikovaná angličtinárka. Ďakujem M.

Maria Pavlikova
Kvalifikovaná ANJ na ZS

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1. Pre učiteľov cudzích jazykov na základnej škole je štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole - základná úroveň postačujúca na to, aby učiteľ bol kvalifikovaný.

MT
Kvalifikovana ANJ na ZŠ

ďakujem Vám za odpoveď pred tým. ČIže Je možné, aby učiteľka TV na ZŠ - 2 stupeň s 19 roč. praxou, vyučujúca však už 9 rok ANJ dosiahla svoju kvalifikáciu na výučbu ANJ na základnej škole aj absolvovaním maturitnej skúšky z ANJ napr. na gymnáziu z ANJ úroveň B2, čiže základná úroveň? Vo vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 sa to nedefinuje. S pozdravom MT.

Maria Pavlikova
Kvalifikovaná ANJ na ZŠ

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie cudzích jazykov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1. Pre učiteľov cudzích jazykov na základnej škole je štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole - základná úroveň postačujúca na to, aby učiteľ bol kvalifikovaný. Zopakovala som Vám svoju predchádzajúcu odpoveď. Kde ste prečítali o maturitnej skúške na gymnáziu. Nič také v odpovedi nie je uvedené. Musí mať štátnu jazykovú skúšku na štátnej jazykovej škole.

zuzulkkaa
Kvalifikovanosť na ANJ

Dobrý deň,
reagujem na predchádzajúcu diskusiu. Ak som správne pochopila Vašu odpoveď a vyhlášku 437/2009, tak budem kvalifikovaná na výučbu anglického jazyka, ak mám skončené magisterské štúdium v odbore špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých a mám aj ukončené rozširujúce štúdium v odbore primárna pedagogika a aj štátnu skúšku na úrovni C1 na štátnej jazykovej škole?

Ďakujem za Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť na ANJ

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov jednotlivých škôl a jednotlivých predmetov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1. Na vyučovanie cudzích jazykov na základnej a strednej škole sú uvedené viaceré kombinácie vzdelaní, ale v podstate vždy musí ísť o vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v kombinácii s rozširujúcim vzdelaním cudzieho jazyka alebo štátnou jazykovou skúškou. Podľa môjho názoru ste kvalifikovaná učiteľka cudzieho jazyka.

Katarina Deias
Zaradenie do plat.triedy

Dobrý deň, som učiteľka (Mgr.) s praxou 3 školské roky (teda sa mi rátajú 2 roky, však?), potom som pracovala ako SZČO (vyučovanie AJ, teda to isté), na MD som bola 9rokov, počas nej bola živnosť prerušená. Chcela by som vedieť, do ktorej triedy by som bola zaradená. Atestačnú skúšku nemám. Bude sa mi MD započítavať do rokov, či nie? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ak máte odpracované tri roky, tak do praxe sa Vám rátajú tri roky. Ak ste na živnosť pracovali ako učiteľka v škole, tak Vám to môžu započítať. Ale inú prácu na živnosť pravdepodobne nie. Dobu materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky Vám započítajú v súlade s § 6 ods. 4 písm.- c) a ods. 5 zákona č. 553/2003 Z. z, najviac šesť rokov. Zaradenie do platovej triedy sa robí na základ vzdelania a vyučovania konkrétneho predmetu.-