1 príspevok / 0 nový
Maria Maceňkova
kvalifikovanosť

Dobrý deň
Moja získaná kvalifikácia má oprávňuje pracovať v Centre pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie na pozícií špeciálny pedagóg - diagnostika žiakov 1.stupňa ZŠ,2.stupňa ZŠ a žiakov stredných škôl.
Moje vzdelanie: učiteľstvo pre školy 1.cyklu aprobácia 1-5 roč. ZDŠ.
Rozširujúce učiteľské štúdium odboru Psychopédia v odbore učiteľstva pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť zameranie Psychopédia.

Ďakujem za ochotu.

S úctou pedagóg