8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Nata19
Kvalifikovanosť

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o posúdenie kvalifikovanosti na výučbu geografie a občianskej náuky na základnej škole. Skončila som vysokoškolské štúdium (2.stupeň) vykonaním záverečnej skúšky v odbore Manažment verejnej správy a regiónov z nasledovných predmetov: humánna a regionálna geografia, ekonomika verejnej správy a regiónov, psychológia, sociológia a politológia pre manažérov, právo vo verejnej správe, manažment a všeobecná ekonomická teória. Následne som ukončila aj doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na vyučovanie odborných predmetov ekonomických. Ďakujem veľmi pekne.

iskola115
Kvalifikovanosť a zaradenie

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či je možné zamestnávať ako učiteľa ZŠ s VJM pre nižšie stredné vzdelávanie na vyučovanie predmetu slov. jazyk a literatúra uchádzača, ak má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa na UKF v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií, odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo slov. jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúra? Budem ho zaradiť do 6. platovej triedy ako nekvalifikovaný PZ a je povinný začať vzdelávanie na získanie pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) najneskôr do dvoch rokov od vzniku PP? Predtým už pracoval v školstve ako učiteľ slov. jazyka a literatúry, ale neabsolvoval ani adaptačné vzdelávanie. Musí aj to absolvovať bez ohľadu na skutočnosť, že nespĺňa požadované vzdelanie na výkon pedagogickej činnosti?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť a zaradenie

Podľa môjho názoru po posúdení ukončeného vzdelania Vášho učiteľa, tento nie je kvalifikovaný na vyučovanie slovenského jazyka. Neuvádzate akú dobu pracoval ako učiteľ, ale adaptačné vzdelávanie by mal absolvovať po vzniku pracovného pomeru v školstve bez ohľadu na to, či je alebo nie je kvalifikovaný. Rovnako doba na absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia sa počíta od vzniku prvého pracovného pomeru v školstve na prvej škole.

Andrea Ján Holíkovci
Učiteľka, vychovávateľka MŠ

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Mám vyštudovanú FHV UMB, II.stupen (Mgr.) v odbore filozofia so štátnou skúškou filozofia, študijný program sociálna filozofia. Chcela by som pracovať v MŠ ako učiteľka, vychovávateľka. Aké štúdium si musím doplniť, aby to bolo možné? Stačí pomaturitné nadstavbové štúdium 7649 N Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, alebo je potrebné iné vzdelanie? Alebo som kvalifikovaná na niečo aj s mojím štúdiom?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Učiteľka, vychovávateľka v MŠ

V materskej škole nemáme vychovávateľov, ale iba učiteľov. Vašim vzdelaním nespĺňate kvalifikačné predpoklady pre žiadnu činnosť v materskej škole. Ak absolvujete úplné stredné odborné vzdelanie pre učiteľky materských škôl, budete kvalifikovaná učiteľka materskej školy, ale na úrovni úplného stredného odborného vzdelania.

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť

Podľa môjho názoru po posúdení Vášho ukončeného vzdelania, nespĺňate kvalifikačné predpoklady na vyučovanie na základnej škole pre žiadny predmet. Možno by bolo vhodné vyžiadať si posúdenie na MŠVVaŠ SR.

Nata19
Kvalifikovanosť

Ďakujem veľmi pekne za informácie. Ešte by som sa Vás chcela spýtať aký odbor na MŠVVaŠ mám požiadať o posúdenie kvalifikácie a akou formou (poštou alebo elektronicky). Ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť

Na MŠVVaŠ SR si korešpondenciu pridelia samy podľa obsahu. Akú formu zvolíte je na Vás. Ja si nemôžem dovoliť takéto odporúčania, ja nie som poradňa, iba posudzujem plnenie kvalifikačných predpokladov pedagogických a odborných zamestnancov.