5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
zuzulkkaa
Kvalifikovanosť

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať na kvalifikovanosť. Mám skončenú špeciálnu pedagogiku pre mentálne postihnutých, rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky a študujem aj anglický jazyk. V budúcom školskom roku budem učiť angličtinu na 2.stupni ZŠ zatiaľ neodborne... môj zamestnávateľ ale chce, aby som bola kvalifikovaná, to znamená, že polovicu môjho úväzku mínus jedna hodina musím odučiť buď v špeciálnej triede alebo na 1.stupni ZŠ. Mám pravdu? Lebo p.riaditeľka tvrdí, že môžem mať napr. 6 hodín v špecke a 6 hodín na 1.stupni. Ale podľa môjho názoru a toho, ako si vykladam zákon, si myslím, že je to takto nesprávne a nedá sa to takto kombinovať. Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem.

Ešte mám jednu doplňujúcu otázku, našla som zákon, kde sa píše, že v jednej skupine na hodine angličtiny môže byť najviac 17 žiakov. Upravuje sa nejak tento počet, ak sú v triede začlenení žiaci? Ak áno, kde by som to našla? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť

Za výchovno-vzdelávací proces a kvalifikované vyučovanie zodpovedá riaditeľ školy. Prečo by ste mali učiť anglický jazyk nekvalifikovane, keď spĺňate kvalifikáciu pre učiteľa prvého stupňa. Možno to aj kombinovať.

zuzulkkaa
kvalifikovanosť

Anglický jazyk u nás na škole nemá kto učiť. preto budem učiť ANJ a úväzok si zatiaľ dopĺňať tam, kde som kvalifikovaná, len som nevedela, že sa to dá kombinovať špecka a predmety na 1-4.

A ak Vás môžem poprosiť aj odpoveď na druhú otázku ohľadne počtu žiakov v skupine na ANJ, ak sú v triede začlenení žiaci?

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť

Čo sa týka Vašej druhej otázky - ja sa nevenujem metodike, pretože nie som pedagogický zamestnanec. Ak Vám nevie odpovedať riaditeľ školy a Vy si to neviete nájsť v predpisoch, je ešte možnosť obrátiť sa na okresný úrad v sídle kraja.

stefanekova
kvalifikovanosť špeciálneho pedagóga

Dobrý deň ,
prosím o radu ohľadom kvalifikácie špeciálneho pedagóga. Zamestnankyňa má ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa, štúdium ukončila 20.05.2016, na Trnavskej univerzite v študijnom programe : Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo v študijnom odbore : pedagogika. Od 26.08.2019 bola prijatá ako špeciálna pedagogička - nekvalifikovaná z toho dôvodu, že štátnicu v odbore špeciálna pedagogika robila až v októbri 11.10.2019. Po absolvovaní štátnej skúšky v odbore špeciálna pedagogika, ktoré študovala na Univerzite Komenského v Bratislave, sme ju preradili ako kvalifikovanú špeciálnu pedagogičku. Postupovali sme správne. Ďakujem za odpoveď