4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
IZMIR
Kvalifikovanosť

Prosím Vás o informáciu ohľadom kvalifikovanosti. Kedysi platilo, že sa počítal zamestnanec ako kvalifikovaný na danú pozíciu, keď mal podanú prihlášku na štúdium v požadovanom odbore. Platí niečo také aj dnes? Ak áno, kde by som mohla nájsť právne podloženú uvedenú informáciu.
Vopred ďakujem za zodpovedanie mojej otázky.

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť

Ja som sa s takouto informáciou nestretla ani v minulosti ani dnes. Platia určité výnimky pre DPŠ a pod., ale ak myslíte, že sa prihlásite na vysokú školu a podaním prihlášky, budete kvalifikovaná, tak určite nie. Od podania prihlášky na štúdium do promócii je dlhá cesta.

IZMIR
Kvalifikovanosť

Ďakujem. Nejde o mňa, ale o kolegyňu. Má stredoškolské vzdelanie, ale má vyštudovanú strednú školu nie pedagogického smeru. Na jej pozíciu stači stredoškolské vzdelanie, ale musí byť pedag.zamerania. Chcela som iba vedieť, že keď si podala prihlášku na strednú školu pedag., či bude kvalifikovaná až po jej ukončení, alebo hneď po nástupe na štúdium.

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť

Je vhodné, ak chcete kvalifikovanú odpoveď, venovať aspoň trochu pozornosti otázke a poskytnúť vstupné údaje. Teraz je to trochu konkrétne, ale aj tak také tajné, že si nebudem domýšľať a improvizovať.